Sidebar

Η Περιφέρεια Ηπείρου

epirus 4βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, ανατολικά συνορεύει με την Μακεδονία και τη Θεσσαλία και νότια εκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο και την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Αποτελείται από τις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας. Η έδρα της Περιφέρειας είναι στα Ιωάννινα.

Μήνυμα Περιφερειάρχη

kaxrimanis smallκαλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου, που περιέχει πληροφορίες για την οργάνωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τον προγραμματισμό μας, τα στοιχεία επικοινωνίας, ...

Αλέξανδρος Καχριμάνης

Την 21-03-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 18-03-2014 συνεδριάσεως.
1. Εξέταση αιτημάτων και παροχή διευκρινίσεων για την Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου της Β΄ Φάσης - Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
2. Απόφαση επί της από 30-12-2013 ένστασης της εταιρείας «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Πανηπειρωτικού κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων», κατά του 2ου (τελικού) λογαριασμού πληρωμής του έργου.
3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μανολιάσα – Μελιγγοί», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού κόμβος Εθνικής Οδού Βίγλας – Κόνιτσας προς Αρίστη», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
5. Έγκριση του Από 14-03-2014 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού) για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2014, προϋπολογισμού δαπάνης € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
6. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (Προμήθεια – Εγκατάσταση)». προϋπολογισμού € 770.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 947.100,00 με ΦΠΑ), του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά» με Κωδικό MIS 422473, της ΣΑΕΠ 0188 με ΚΑ 2013ΕΠ01880000.
7. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
8. Έγκριση μετακίνησης του Γενικού Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Νικόπουλου Ιωάννη, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί από 31-03-2014 έως και 02-04-2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του οικήματος του πρώην Αγροτικού Κτηνιατρείου Δελβινακίου.
10. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ. Ηλία Σπυρόπουλου, Οικονομικού διαχειριστή του έργου «INNOVOIL Implementation of an innovative protocol for the valorization of extra virgin olive oil (Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου)», καθώς και 18 μαθητών και των 3 συνοδών καθηγητών τους, στο Μπάρι της Ιταλίας, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια του έργου που συνδιοργανώνονται από τους Ιταλούς εταίρους, την 11 Απριλίου 2014, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
11. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίου στράγγισης στην περιοχή Συκιών», προϋπολογισμού € 17.150,00 με ΦΠΑ.
13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση γέφυρας Λούρου στην περιοχή της Κορωνησίας», προϋπολογισμού € 24.000,00 με ΦΠΑ.
14. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, με την Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης «Πύρρος Αρταίων», αθλητικής εκδήλωσης (τουρνουά μπάσκετ), 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
15. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά των υπ' αριθμ. 72/2014 και 51/2014 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, αντίστοιχα, κατά της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
16. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Περιφέρεια Ηπείρου

Πλατεία Πύρρου 1
452 21 Ιωάννινα

τηλ: 26510.87000
fax: 26510.77637
periferiarxis@php.gov.gr

fb.com/regionofepirus