Sidebar

29
Παρ, Μάι

Η Περιφέρεια Ηπείρου

epirus 4βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, ανατολικά συνορεύει με την Μακεδονία και τη Θεσσαλία και νότια εκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο και την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Αποτελείται από τις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας. Η έδρα της Περιφέρειας είναι στα Ιωάννινα.

Μήνυμα Περιφερειάρχη

kaxrimanis smallκαλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου, που περιέχει πληροφορίες για την οργάνωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τον προγραμματισμό μας, τα στοιχεία επικοινωνίας, ...

Αλέξανδρος Καχριμάνης

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 04-12-2015, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 26-11-2015 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 33/04-12-2015
Αρ. Απόφασης / Θέμα

1807. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΗΣ Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ» προϋπολογισμού € 4.002.000,00 με ΦΠΑ.
1808. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΛΟΜΟΔΙΩΝ – ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ», προϋπολογισμού € 3.571.574,00 με ΦΠΑ.
1809. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-11-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ Π. ΒΟΥΡΚΟΛΑΚΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
1810. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-11-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς στο τμήμα Γέφυρα Αγίων – Κτίσματα – Κακαβιά», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
1811. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στο Τ.Δ. Πάργας του Δήμου Πάργας», αναδόχου Κ/ξιας Πλώτας Ανδρέας – Μαρκεζίνης Παντελής, μέχρι την 08-03-2016.
1812. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο.18 από διασταύρωση Αρχαίας Νικόπολης της Ε.Ο.21 μέχρι τη διασταύρωση Μονολιθίου της Ε.Ο Χ12 (Ε-55)», αναδόχου ΑΦΟΙ Ν. ΛΑΪΝΑ Ο.Ε., μέχρι την 29-01-2016.
1813. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Μόλιστα - Γαναδιό», αναδόχου Γεώργιου Ντάφλη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-06-2016.
1814. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης Επαρχιακής Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας – Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος- Λύγγος)», αναδόχου εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 15-12-2015.
1815. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση της 41Α επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 11.500,00 με Φ.Π.Α.
1816. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας σύνδεσης οικισμού Μοσπίνας», προϋπολογισμού € 24.600,00 με Φ.Π.Α.
1817. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση του δικτύου οδοφωτισμού στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης».
1818. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/01-12-2015 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2016.
1819. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
1820. Έγκριση κατανομής δαπανών του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης Εσοδείας) Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2014», του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.).
1821. Έγκριση δαπάνης για την δέσμευση διαδικτυακών ονομάτων του Ιστοχώρου της Περιφέρειας Ηπείρου.
1822. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
1823. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 11-11-2015 (αριθμ. καταθ. 5844/2012) αίτηση του Θεοχάρη Παππά.
1824. Έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (υποδήματα & είδη ένδυσης) για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται με εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου και συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
1825. Έγκριση δαπανών για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων, Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, για το Β’ Εξάμηνο του έτους 2015.
1826. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-11-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας επί της τάφρου Τ2 στην περιοχή Πολυδρόσου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
1827. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», με προεκτιμώμενη αμοιβή € 230.861,58 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
1828. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τον Ιερό Ναό Αγίου Μάξιμου του Γραικού Άρτας», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.
1829. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας για το 2016.
1830. Έγκριση μετακίνησης της Χρυσούλας Βόιδαρου, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 09 έως 11-12-2015, για τη συμμετοχή της α) στην Ημερίδα με θέμα: «Κουνούπια κίνδυνος για τη δημόσια υγεία με όχημα την κλιματική αλλαγή» στις 10-12-2005 και β) Συνάντηση Ομάδας Εργασίας Ταξιδιωτικής Ιατρικής στις 11-12-2005 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1831. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης του άρθρου 55 του Π.Δ/τος 410/1988 στον πρώην υπάλληλο Ι.ΔΑΧ. της Π.Ε. Άρτας, Μάκο Κωνσταντίνο, σύμφωνα με την αριθμ. 5046/02-12-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας.
1832. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Γεωργίου Ντόμου, για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έτους 2016 των οχημάτων της Π.Ε. Άρτας.
1833. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή – Τοποθέτηση αρχειοθηκών στο κτήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού δαπάνης € 16.070,00 με Φ.Π.Α.
1834. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/20-11-2015 και Νο2/01-12-2015 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2016 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
1835. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1836. Έγκριση διενέργειας της 2ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2015-2016.
1837. Ματαίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας της για το έτος 2016 και επαναπροκήρυξη αυτού, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, ως διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού.
1838. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια οθόνων Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε Θεσπρωτίας, στα πλαίσια του προγράμματος Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
1839. Έγκριση δαπανών: α) για την επιστροφή αδιάθετου υπόλοιπου του έργου ACROSSEE (κωδικός έργου SEE/D/0093/3.3/X του προγράμματος South East Europe) και β) για την διοργάνωση συνάντησης των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο HERA-Sustainable tourism management of Adriatic HERitage το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC.
1840. Έγκριση δαπάνης πληρωμής τελών κυκλοφορίας έτους 2016 των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1841. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 119425/5100, 119423/5101 και 119421/5102/25-11-2015, αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 26-11-2015 για επείγουσες εργασίες καθαρισμού χειμάρρων που εκβάλουν στους ποταμούς Λούρου και Αχέροντα και καθαρισμού ρέματος Καρυδά.
1842. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και πραγματοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.
1843. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
1844. Ε.Η.Δ. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΟΚΚΑΣ, ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ & ΚΑΛΑΜΙΑΣ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ» προϋπολογισμού € 8.690.000,00 με ΦΠΑ.
1845. Ε.Η.Δ. Έγκριση Ζ’ τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για την Ανακαίνιση και συντήρηση Β’ Διοικητηρίου και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2006ΕΠ03000006.
1846. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών, για τη μεταφορά και ξενάγηση Ισραηλινών δημοσιογράφων στο πλαίσιο του Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) που θα πραγματοποιηθεί στην Ήπειρο από 11 έως 16/12/2015.
1847. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του domain name της τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας Ηπείρου για δυο χρόνια.
1848. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης της Παρασκευής Τσέντζου, υπαλλήλου του τμήματος Μισθοδοσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τίτλο: Δείκτες απάτης στο Δημόσιο Τομέα και η προστασία της πληροφορίας ως μέσο καταπολέμησής της, που θα διεξαχθεί από 14/12/2015 – 16/12/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1849. Ε.Η.Δ. Έγκριση 2ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με ΤΑΧΙ από 11/9/2015 μέχρι Ιούνιο 2016.
1850. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας και επισκευής επίπλων για τις ανάγκες των γραφείων της Π.Ε. Πρέβεζας.
1851. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του Μιχάλη Σταύρου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για συμμετοχή του σε συνάντηση για το πρόγραμμα Δακοκτονίας, που διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 9 Δεκεμβρίου 2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1852. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας Φιλίας Ρέπα, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. το οποίο θα διεξαχθεί από 14/12/2015 μέχρι και 18/12/2015, με θέμα «Διαχείριση ποιότητας τεχνικών έργων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1853. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης της Αριστούλας Στούπα, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 10 έως 12-12-2015, για τη συμμετοχή της στη Συνάντηση Ομάδας Εργασίας Ταξιδιωτικής Ιατρικής, στις 11-12-2005 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1854. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1855. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (υποδήματα & είδη ένδυσης), για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τη χειμερινή περίοδο 2015-2016, βάσει του Πρακτικού Ι/02-12-2015 της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της αριθμ. πρωτ. 4756/Φ.300.09.ΕΑΠ/12-11-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
1856. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση χώρου πρόσβασης και περιβάλλοντος χώρου Μονής Σέλτσου», αναδόχου Γεωργίου Κασαή ΕΔΕ, μέχρι την 08-05-2016.
1857. Ε.Η.Δ. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, των Δημητρίου Αναγνώστου, Αλεξάνδρας Τσώλα, Κωνσταντίνου Μπίστα και Δημητρίου Μητρογιάννη, υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
1858. Ε.Η.Δ. Απόφαση για την παραλαβή υλικών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πέντε (5) επιβατικών αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ENVIRONMENTAL PARK” (EPA) – Πακέτο Εργασίας 4», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
1859. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το «Σχεδιασμό, επιμέλεια και αναπαραγωγή έντυπου υλικού (ενημερωτική μπροσούρα) για το έργο TISAR», προϋπολογισμού δαπάνης 10.500,00 € με ΦΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATIC 2007-2013, βάσει του από 03-12-2015 Πρακτικού της Επιτροπής της διαδικασίας ανάθεσης (με τη λήψη προσφορών).
1860. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 123190/5160/04-12-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την αποκατάσταση - καθαρισμό κοίτης Καλαμά από φερτά υλικά λόγω των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων.
1861. Ε.Η.Δ. Διόρθωση στο ορθό της αριθμ. 30/1680/09-11-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας