Δευ22072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Σύμφωνες γνώμες Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου

 

Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Τη σύμφωνη γνώμη της για τη διαδικασία – μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού - προκήρυξης του έργου  «Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» διατυπώνει η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.100.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας).

 

 

 

Προμήθεια mini bus για ΑμεΑ από το Δήμο Νικ. Σκουφά

 

Η Ε.Υ.Δ διατύπωσε θετική γνώμη για τα τεύχη διακήρυξης και τη ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προκήρυξη του έργου «Προμήθεια δύο οχημάτων τύπου mini bus για τη μεταφορά ατόμων ΑμεΑ», προϋπολογισμού 183.000 ευρώ, που θα υλοποιηθεί από το Δήμο Νικ. Σκουφά.

 

 

 

Προς κατασκευή το 1ο Ειδικό Δημοτικό- Ειδικό Νηπιαγωγείο Άρτας

 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ανέγερση του κτηρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας, καθώς η  Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου διατύπωσε  θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.757.738 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Αρταίων.