Δευ22072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ενημέρωση

Μ.Ε.Θ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 2 ΕΤΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ:

ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ:   

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:1

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Επώνυμο – Όνομα

Σειρά Προτερ.

Τελική Ειδικότητα

Κατάσταση

Παρατηρήσεις