Δευ17062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ενημέρωση

Οφθαλμολογία

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 18 ΜΗΝΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ:

ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ:    

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Επώνυμο – Όνομα

Σειρά Προτερ.

Τελική Ειδικότητα

Κατάσταση

Παρατηρήσεις