Σαβ22092018

Ενημέρωση:Παρ, 21 Σεπ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Π.Ε. Άρτης

Γνωστοποίηση κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Άρτας

κατά την:

31 Μαΐου 2018

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.

31 Δεκέμβρίου 2017

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.