Πεμ24012019

Ενημέρωση:Τετ, 23 Ιαν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ενημέρωση

Π.Ε. Άρτης

Γνωστοποίηση κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Άρτας

κατά την:

30η Σεπτεμβρίου 2018

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.

31η Μαΐου 2018

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.

31η Δεκέμβρίου 2017

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.