Πεμ17102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

Εξετάσεις οδοντοτεχνιτών περιόδου Σεπτεμβρίου

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Οδοντοτεχνιτών περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 είναι από 27-07-2011 έως και 22-08-2011. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας καθώς επίσης και στις Δ/νσεις Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Διαβάστε περισσότερα: Εξετάσεις οδοντοτεχνιτών περιόδου Σεπτεμβρίου

Αναπτυξιακή της Περιφέρειας Ηπείρου, η "ΗΠΕΙΡΟΣ" Α.Ε.

 Τη συνέχιση της λειτουργίας της «Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε.», ως Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) ενέκρινε στην χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου. 

Διαβάστε περισσότερα: Αναπτυξιακή της Περιφέρειας Ηπείρου, η "ΗΠΕΙΡΟΣ" Α.Ε.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την επικοινωνία, την ενημέρωση, την παραλαβή, τον έλεγχο, τη διαβίβαση, την πληροφόρηση και την διεκπεραίωση όλων των διοικητικών υποθέσεων της Διεύθυνσης.

Τμήμα ΚΤΕΟ

Το Τμήμα ΚΤΕΟ είναι αρμόδιο ιδίως για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων που αφορούν την ασφαλή κυκλοφορία τους, καθώς και για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση, τον έλεγχο, την εκτέλεση, τη χορήγηση, τη συγκρότηση, τον προγραμματισμό και την επίβλεψη όλων των συνολικών πράξεων, που αφορούν άδειες οδήγησης οχημάτων και δικύκλων, καθώς και για τα θέματα εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών.

Τεχνικό Τμήμα

Το Τεχνικό Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση, την επεξεργασία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την εκτέλεση και τη χορήγηση διοικητικών πράξεων που αφορούν τεχνικά θέματα σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων, θέματα επικοινωνιών, καθώς και γενικότερων τεχνικών θεμάτων.