Τρι19022019

Ενημέρωση:Τρι, 19 Φεβ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Εξετάσεις οδοντοτεχνιτών περιόδου Σεπτεμβρίου

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Οδοντοτεχνιτών περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 είναι από 27-07-2011 έως και 22-08-2011. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας καθώς επίσης και στις Δ/νσεις Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

  1. 1)

               –Τμήμα Υπηρεσιών &Επαγγελμάτων Υγείας: 26510-87132

  1. 2)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας

Τηλ : 26813-63512

  1. 3)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας –Τηλ: 26650-99986 & 99984
  2. 4)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας

                 –Τηλ: 26823-62113& 62112

  1. 5)Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας   210-5235875.