ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  12ης/26-8--2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι έξι   (26) του μηνός  Αυγούστου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, διά περιφοράς, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν  αριθμό αποφάσεων από 33 έως και 35 ,  έτους 2021: 

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο : Έγκριση πενήντα (50) θέσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών στην Περιφέρεια Ηπείρου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε,ομόφωνα, τον αριθμό πενήντα (50) θέσεων για πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ,  στην Περιφέρεια Ηπείρου και σε χρονικό διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων που ισχύει μέχρι σήμερα,  σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (αριθμ. απόφ.12/33/26-8-2021 )

Θέμα 2ο : Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά την περίοδο 2021-2022)

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την ένταξη της Περιφέρειας Ηπείρου στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2021-2022, για συνολικό αριθμό δέκα οκτώ (18) μαθητευόμενων από τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (αριθμ. απόφ. 12/34/26-8-2021)

Θέμα 3ο : Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαθητείας ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ για απασχόληση στην Περιφέρεια Ηπείρου για το σχολικό έτος 2021-2022

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την ένταξη της Περιφέρειας Ηπείρου στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2021-2022, για συνολικό αριθμό έντεκα(11) μαθητευόμενων από τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ. σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (αριθμ. απόφ. 12/35/26-8-2021 )

                                                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                                        ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας