Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 07-10-2021 με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 28/07-10-2021

Αρ. Απόφασης / Θέμα

1591.       Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό», προϋπολογισμού € 1.970.000,00 με ΦΠΑ.

1592.      Έγκριση του από 27-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις προς παραγωγικές μονάδες Κομποτίου και Βίγλας Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

1593.      Έγκριση του από 01-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών υλικών κοίτης ποταμού Ρετσιανίτη και προστασία βάθρων γέφυρας για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

1594.      Έγκριση του από 04-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή προς ΣΜΑ Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

1595.     Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου», αναδόχου Μπίμπου Σπυρίδωνα, μέχρι την 31-12-2021.

1596.     Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Δωδώνης για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, για την επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Γιαννοπλάτειου Σχολής Μελιγγών και περιβάλλοντος χώρου».

1597.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

1598.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση παροχής της ΔΕΔΔΗΕ επί της ΕΟ Ιωαννίνων – Κοζάνης.

1599.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, ηλεκτροφωτισμού επί της ΕΟ Άρτας-Πρέβεζας στη θέση Λούτσα Φλάμπουρα.

1600.       Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην περιοχή Δήμου Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».

1601.     Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες κοπής ξερών κλαδιών και δέντρων (λεύκες) και κλάδεμα όλων των υπολοίπων κατά μήκος όλου του παραλίμνιου ποδηλατόδρομου - πεζόδρομου (παροχή υπηρεσιών)».

1602.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Koπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων έμπροσθεν της Γαλακτοκομικής Σχολής επί της επαρχιακής οδού Ιωαννίνων-Κατσικάς (παροχή υπηρεσιών)».

1603.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Πόρου».

1604.     Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Πλατανούσας – όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου Φάη Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2022.

1605.     Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας», αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 04-07-2022.

1606.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση "Κεφαλόβρυσο" έως τον οικισμό της Τ.Κ Μανολιάσας», αναδόχου «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ», μέχρι την 26-04-2022.

1607.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης για τις υπηρεσίες καθαριότητας νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

1608.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος, βελτίωση πρανών και διαχείριση όμβριων επί της 45ης επαρχιακής οδού (παροχή  υπηρεσιών)».

1609.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης φθορών εθνικού και επαρχιακού δικτύου έως τα όρια νομού με Γρεβενά».

1610.     Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 151970/10219/04-10-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».

1611.     Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συνδρομή μηνιαίας ενημέρωσης νομοθεσίας με DVD καθώς και άδεια χρήσης αυτής για το έτος 2021, για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου.

1612.       Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διεθνή έκθεση ANUGA, η οποία διοργανώνεται στην Κολωνία το διάστημα 9-13/10/2021.

1613.     Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Πρόγραμμα «Erasmus+ Eco Herit@ge Matters», στο οποίο συμμετέχει σαν εταιρικό σχολείο το 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας.

1614.       Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης οχημάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ηπείρου και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τελών έκδοσης άδειών.

1615.       Έγκριση διοργάνωσης Φιλοτελικής Έκθεσης και έγκριση των σχετικών δαπανών.

1616.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση έργου παροχής υπηρεσιών για την συγκέντρωση στοιχείων, επεξεργασία και συγκριτική αξιολόγηση των ίδιων στοιχείων κ.λ.π., σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας COVID 19 στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια της Ηπείρου.

1617.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι - όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-05-2022.

1618.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση στύλων υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας  Β΄ Φάση)».

1619.       Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2021-2022 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης: Α) του  αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α Συστήματος: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α Συστήματος: 52260) πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, Γ) της αριθ. οικ. 4998/22-11-2018  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση,  Δ) του  αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Ε) της αριθ. 4673/2019/27-01-2020 (Α/Α Συστήματος: 81185) πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και ΣΤ) του αριθμ. 2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 95949) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

1620.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κλαδεύσεις – καθαρισμοί στο δασύλλιο του Αγίου Μάρκου Μελισσουργών (παροχή υπηρεσιών)».

1621.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ομαλών εκκινητών (soft starter) και διακοπτών φορτίου αντλιοστασίου Βίγλας (ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας)».

1622.       Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα – Μηλέα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

1623.       Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον Γυμναστικό Σύλλογο Πρωτέα Ηγουμενίτσας των αγώνων στίβου 2021.

1624.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

1625.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Καλαμά στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Ηγουμενίτσας Θέση Νησάκι (παροχή υπηρεσιών)».

1626.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικών τάφρων του ΤΟΕΒ Σαγιάδας (παροχή υπηρεσιών)».

1627.    Έγκριση του από 28-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας (Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.

1628.       Έγκριση του από 01-10-2021 Πρακτικού της από 24-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 1 «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)», προϋπολογισμού 2.320.000,00 €  με ΦΠΑ της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5067653 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

1629.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την βελτίωση των υποδομών στις λιμνοθάλασσες της ΠΕ Πρέβεζας».

1630.    Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την καταβολή των τελών μεταβίβασης άδειας Μηχανημάτων Έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.

1631.     Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021 (έξοδα μεταφοράς υλικών δακοκτονίας από την Π.Ε. Μαγνησίας στην Π.Ε. Πρέβεζας).

1632.    Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, που ήταν σε ισχύ την 30-06-2021 και τροποποίησης δρομολογίων και έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων μεταφοράς μαθητών.

1633.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PΕ /DN 500-ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας».

1634.         Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 06-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Ενεργειακή αναβάθμιση και εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου κέντρου ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων», προϋπολογισμού € 660.310,46 με ΦΠΑ της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου κέντρου ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων» με κωδικό ΟΠΣ 5047109 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».

1635.       Ε.Η.Δ. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού για την σύνταξη μελετών για την υλοποίηση του έργου «Δασική οδός αντιπυρικής προστασίας στην Κοινότητα Μελιανών Δήμου Ζηρού».

1636.       Ε.Η.Δ. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου, για επίβλεψη της μελέτης και της κατασκευής του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης και Χρωματισμών στο Κέντρο Φιλοξενίας Δολιανών».

1637.         Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού Δ’ τριμήνου 2021.

1638.       Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 06-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή – επισκευή πλακοσκεπούς οχετού επί της 41ης επαρχιακής οδού κατά μήκος ρέματος στα όρια του Δ.Δ. Βοβούσας», προϋπολογισμού 52.080,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

1639.       Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 06-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση κατασκευή έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων στην 19η επαρχιακή οδό (θέση) Δ.Δ. Μπεστιά Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

1640.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση χωμάτινης οδοποιίας για την πρόσβαση παραγωγικών μονάδων στα όρια της Χρυσοβίτσας (παροχή  υπηρεσιών)».

1641.      Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών παράπλευρων οδών με την εθνική οδό Ιωαννίνων – Αθηνών (παροχή  υπηρεσιών)».

1642.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2021.

1643.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επίσκεψης δημοσιογράφων από Βαλκανικές χώρες.

1644.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη Διεξαγωγή Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μπριτζ με το Αθλητικό Σωματείο Αγωνιστικό Μπριτζ Ιωαννίνων, στις 28-31/10/2021 στα Ιωάννινα.

1645.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την αίτηση ακύρωσης (αριθμ. καταθ.: 1225/2020) της εταιρείας «ΕΥΡΩΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.».

1646.       Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στις Κατηγορίες Δαπανών «Προσωπικό» και Εξωτερικοί Συνεργάτες & Υπηρεσίες», του έργου «BEST - Addressing joint Agro - and Aqua-Biodiversity Pressures Enhancing SuSTainable Rural Development» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

1647.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

1648.       Ε.Η.Δ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση της ονομασίας ‘Γαρίδα Αμβρακικού’ και ‘Σαρδέλα Αμβρακικού’ στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPV: 79132000-8 Υπηρεσίες Πιστοποίησης)».

1649.       Ε.Η.Δ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021.

1650.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκδηλώσεις Εθνικών Επετείων στην Π.Ε. Πρέβεζας.

1651.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης αγώνων δρόμου RUN GREECE 2021, στις 24 Οκτωβρίου 2021, στα Ιωάννινα.

1652.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και επέκταση σταβλικών εγκαταστάσεων στα όρια των Καλαρρυτών)».

1653.       Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία του στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

1654.       Ε.Η.Δ. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2021-2022 συνολικού προϋπολογισμού 28.855,67 € με ΦΠΑ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας