Sidebar

                                                                                                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                                                                                            ===================

                 Σας καλούμε στις δέκα εννέα  (19 ) Σεπτεμβρίου,  ημέρα   Δευτέρα και ώρα 13.00, στην τακτική συνεδρίαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου,  ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του  άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει  και  του άρθρου 78 του Ν 4954/2022 ( ΦΕΚ 136 τ.Α’ ), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής: 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ της  «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»:« Για καταγγελίες στην εκμετάλλευση στο Γραμμένο»

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Επικύρωση πρακτικού – αποφάσεων της 8ης/7-6-2022, 9ης/27-6-2022 και 10ης/1-8-2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

2.                              Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

3.       Έγκριση 3ης  τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2022 

(εισήγηση: η Εκτελεστική Επιτροπή)

4.       Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

5.   Έγκριση ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ portal, της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω των τραπεζικών Λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του ΔΙΑΣ Portal στην Τράπεζα της Ελλάδος

                   (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

6.       Έγκριση ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2019-2020 του Ν.4445/2016 του «Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής»

(εισήγηση: η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας)

                                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                         ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ