Sidebar

Tην 04-02-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 28-01-2013 συνεδριάσεως.
1.    Συγκρότηση και ορισμός των μελών Επιτροπών Διενέργειας διαγωνισμού και παραλαβής, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
2.    Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την διακρίβωση και συντήρηση των μηχανημάτων ελέγχου του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
3.    Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου.
4.    Έγκριση μετακίνησης του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, και έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ. με τίτλο «Μείωση γραφειοκρατικών βαρών και διοικητικών επιβαρύνσεων», που θα διεξαχθεί από 4 έως 8-02-2013.
5.    Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 7.380,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου».
6.    Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και Ι.Χ., για το σχολικό έτος 2012-2013.
7.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
8.    Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/04-12-2012 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: 1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ, για το έτος 2013, ο οποίος κατέστη άγονος και έγκριση διεξαγωγής επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
9.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
10.    Έγκριση των Πρακτικών Νο1/04-12-2012, Νο2/07-12-2012 και Νο3/1912-2012 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  Διοικητικής Υποστήριξης  για την Υλοποίηση Δράσεων του Υποέργου  της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  με  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  STREETS», προϋπολογισμού 140.500,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
11.    Απόφαση επί των ενστάσεων: α) της με αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένστασης του Λάμπρου Αλκιβιάδη Εμπειροτέχνη, β) της με αρ. πρωτ. 7899/166/25/1/2013 ένστασης του Λάμπρου Αλκιβιάδη Εμπειροτέχνη και γ) της με αρ. πρωτ.8388/172/28/1/2013 ένστασης του κ. Λιάνου Αναστάσιου, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαμενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
12.    Έγκριση δαπάνης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του Σταμάτη Καρίμαλη, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχημάτων από το ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων.
13.    Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ομαλού εκκινητή και ρελέ ισχύος στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας», προϋπολογισμού € 6.900,00 με ΦΠΑ.
14.    Έγκριση του από 15-01-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου» προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.
15.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
16.    Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου».
17.    Συγκρότηση και ορισμός των μελών των Επιτροπών Διενέργειας και Παραλαβής/Παρακολούθησης για τους διαγωνισμούς της Π.Ε. Άρτας, που αφορούν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα INTERREG 2007-2013 «Ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων (BioGAIA)» και «Πολιτιστικές και γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονομικής κληρονομιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή (GrItCUZINE)».
18.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας "GrItCUZINE - Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the region Greece-Italy" στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
19.    Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικού στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας», προϋπολογισμού € 6.150,00 με ΦΠΑ.
20.    Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη Διακρίβωση των οργάνων, την Επιθεώρηση των Εγκαταστάσεων και τη Συντήρηση του εξοπλισμού διαδρόμου, του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.