Sidebar

02
Πεμ, Ιουλ

Την 08-07-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 01-07-2016 συνεδριάσεως.
1. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας» αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 15-08-2016.
2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση οδοφωτισμού οδού προσέγγισης Θεάτρου Δωδώνης», αναδόχου εταιρείας «Χ. Μπιτχαβά & Σια Ε.Ε.».
3. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Τροποποίηση 13ης Επ. Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – Πολύλοφος - Λύγγος)» που αφορά στον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων.
4. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης εργασιών για την συντήρηση ατμοσφαιρικών και μετεωρολογικών σταθμών στην Περιφέρεια Ηπείρου.
5. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αγωγού άρδευσης επί της 14ης Επαρχιακής Οδού», προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ.
6. Έγκριση χορήγησης επιδομάτων γονέων του άρθρου 3 παρ. β της ΚΥΑ 24001/2013, για την μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης της γαστρονομίας, των παραδοσιακών προϊόντων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας το διάστημα 29-31/7/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
9. Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Οδυσσέα Πότση και της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Παναγιώτας Μητροκώστα στην Αθήνα, την 08-07-2016 για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνάντηση εργασίας των Προέδρων και μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
10. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Οικονόμου Ευθαλίας, Κτηνιάτρου, στην Αθήνα από 5 έως 6-07-2016 για την παρακολούθηση σεμιναρίου για το πρόγραμμα διαχείρισης των νεκρών ζώων, το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 6 Ιουλίου 2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
11. Έγκριση συνδιοργάνωσης του 22ου Αγώνα Ηπειρωτικού ράλλυ σπριντ αυτοκινήτου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
12. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, του εορτασμού της ημέρας για τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940», στις 20-07-2016 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
13. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εκδήλωσης “Zagori Mountain Running” και έγκριση των σχετικών δαπανών.
14. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-06-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση τεχνικών κατασκευών στο στραγγιστικό δίκτυο πεδιάδας Άρτας» προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
15. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με την Ιατρική Εταιρεία Άρτας της ημερίδας με θέμα «Νοσήματα μεταδιδόμενα από κουνούπια και άλλους ξενιστές») και έγκριση των σχετικών δαπανών.
16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δρόμου στο επαρχιακό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του Δήμου Φιλιατών», αναδόχου ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ.
17. Έγκριση του Πρακτικού Ι/30-06-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, βάσει της με Α/Α Συστήματος: 25381 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
18. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καρτών παρουσίας προσωπικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.
21. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις από την 21-05-2016, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις - καθιζήσεις - πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις - καταιγίδες - πλημμύρες) στην επαρχιακή οδό Αμπελοχώρι-Πράμαντα και επαρχιακή οδό Παλαιοχώρι-Συράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (περιοχή Πυρσόγιαννη) του Δήμου Κόνιτσας, στην περιοχή Μαζαράκι του Δήμου Πωγωνίου, στην επαρχιακή οδό Μπαλτούμα-Γότιστα και στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου, σύμφωνα με την αριθμ. 44742/2272/23-05-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 14/737/24-05-2016 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
22. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
23. Απόφαση επί της από 25-01-2016 ένστασης της εταιρείας ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε. κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-12-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΟΚΚΑΣ, ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ & ΚΑΛΑΜΙΑΣ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ» προϋπολογισμού € 8.690.000,00 με ΦΠΑ και επί της έγκρισης του ως άνω Πρακτικού ΕΔ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας