Sidebar

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 05-02-2013, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 28-01-2013 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 5/05-02-2013

Αρ. Απόφασης  /  Θέμα

84.Συγκρότηση και ορισμός των μελών Επιτροπών Διενέργειας διαγωνισμού και παραλαβής, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

85.Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την διακρίβωση και συντήρηση των μηχανημάτων ελέγχου του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

86.Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου.

87.Έγκριση μετακίνησηςτου Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, και έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ. με τίτλο «Μείωση γραφειοκρατικών βαρών και διοικητικών επιβαρύνσεων», που θα διεξαχθεί από 4 έως 8-02-2013.

88.Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 7.380,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου».

89.Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 36/1499/17-12-2012απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και Ι.Χ., για το σχολικό έτος 2012-2013.

90.Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

91.Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/04-12-2012 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: 1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ, για το έτος 2013,ο οποίος κατέστη άγονος και έγκριση διεξαγωγής επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

92.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

93.Έγκριση των Πρακτικών Νο1/04-12-2012, Νο2/07-12-2012 και Νο3/1912-2012 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων του Υποέργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο «TEMPTINGSTREETS», προϋπολογισμού 140.500,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

94.Αναβολή λήψης απόφασης – Διαβίβαση στη Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Θεσπρωτίας του θέματος: Απόφαση επί των ενστάσεων: α) της με αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένστασης του Λάμπρου Αλκιβιάδη Εμπειροτέχνη, β) της με αρ. πρωτ. 7899/166/25/1/2013 ένστασης του Λάμπρου Αλκιβιάδη Εμπειροτέχνη και γ) της με αρ. πρωτ. 8388/172/28/1/2013 ένστασης του κ. Λιάνου Αναστάσιου, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαμενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.

95.Έγκριση δαπάνης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του Σταμάτη Καρίμαλη, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχημάτων από το ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων.

96.Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ομαλού εκκινητή και ρελέ ισχύος στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας», προϋπολογισμού € 6.900,00 με ΦΠΑ.

97.Έγκριση του από 15-01-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου» προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.

98.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

99.Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου».

100.Συγκρότηση και ορισμός των μελών των Επιτροπών Διενέργειας και Παραλαβής/Παρακολούθησης για τους διαγωνισμούς της Π.Ε. Άρτας, που αφορούν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα INTERREG 2007-2013 «Ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου με στόχο τηνολοκληρωμένηδιαχείριση τωναγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων (BioGAIA)» και «Πολιτιστικές και γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονομικής κληρονομιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή (GrItCUZINE)».

101.Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας "GrItCUZINE - Culturalgastronomicparticularities:CreationofanidentityofthelocalgastronomicheritageintheregionGreece-Italy" στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισμού €10.000,00 με ΦΠΑ.

102.Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικού στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας», προϋπολογισμού € 6.150,00 με ΦΠΑ.

103.Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη Διακρίβωση των οργάνων, την Επιθεώρηση των Εγκαταστάσεων και τη Συντήρηση του εξοπλισμού διαδρόμου, του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

104.Έγκριση προμήθειας πλήρους γεωδαιτικού δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης GPS (ενός Rover), για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

105.Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντικατάσταση τοίχων αντιστήριξης και εργασίες σε χώρους υγιεινής και λοιπούς χώρους στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Δημητρίου Κων/νος & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2013.

106.Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, καθώς και παραλαβής εργασιών αποκατάστασης βλαβών φωτεινών σηματοδοτών και υλικών για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού του εθνικού οδικού δικτύου, εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.

107.Αναβολή λήψης απόφασης – Διαβίβαση στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου του θέματος: Έγκριση του Πρακτικού Νο1/29-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και Διοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων,προϋπολογισμού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιομάζας για επιχειρηματικότητα»και ακρωνύμιο «Woode3»,το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – MED».

108.Έγκριση του Πρακτικού Νο2/31-01-2013 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και Διοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων,προϋπολογισμού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιομάζας για επιχειρηματικότητα»και ακρωνύμιο «Woode3»,το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – MED». (Αναβολή λήψης απόφασης, λόγω διαβίβασης στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου του προηγούμενου θέματος).

109.Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, του 25ου Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος Σκακιού Ν. Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών.

110.Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε μουσική εκδήλωση με το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και έγκριση σχετικών δαπανών.

111.Απόφαση επί της από 17-12-2012 ένστασης των συμπραττόντων μελετητικών Εταιρειών – μελετητών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»,κατά του Πρακτικού ΙΙ/04-12-2012 (έλεγχος και βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών), της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτηςτης Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιμώμενης αμοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ.

112.Έγκριση μετακίνησηςτου Αλέξανδρου Γέροντα, Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΕΚΔΔ στις 4-5 Φεβρουαρίου 2013 και στις 18-19 Φεβρουαρίου 2013, με θέμα «Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διαδικασιών στο Δημόσιο Τομέα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

113.Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το σχολικό έτος 2012-2013.

114.Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.

115.Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια ειδών χαρτικών και γραφικών, έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.

116.Διεξαγωγή δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας.

117.Έγκριση παράτασης της από 03-07-2012 σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

118.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

119.Έγκριση παράτασης της από 28-03-2012 σύμβασης για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

120.Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

121.Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του κ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας (καύσιμα και διόδια).

122.Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη μικροδαπανών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

123.Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην τουριστική έκθεση «Ι.Μ.Τ.Μ.» που διοργανώνεται στο Τελαβίβ του Ισραήλ, το διάστημα 5-6/02/2013.

124.Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με μισθωμένες γραμμές, ΤΑΧΙ, για το σχολικό έτος 2012-2013 (Τροποποίηση).

125.Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Ηγουμερνίτσα, την 25-02-2013, για την παρακολούθηση σεμιναρίου από την εταιρεία «OpenTechnologyservices – OTS», με θέμα «Ενιαία Αρχή Πληρωμής» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

126.Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπάνης για την κοπή πίτας της Π.Ε. Πρέβεζας.

127.Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής», προϋπολογισμού € 135.000,00 με ΦΠΑ.

128.Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση ανάθεσης εργασιώναπομάκρυνσης επεξεργασμένων (διαμέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού) στραγγισμάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου.

129.Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης Περιφερειακών Συμβούλων στην Αθήνα, για την παρακολούθηση του 1ου Τακτικού Συνεδρίου της ΕΝ.ΠΕ. που θα πραγματοποιηθεί στις 14 & 15 Φεβρουαρίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

130.Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Λήψης Φωτογραφιών για την πιστοποίηση των ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Ηπείρου.