Sidebar

Την 01-10-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-09-2012 συνεδριάσεως.
1.    Απόφαση επί της από 10-09-2012 ένστασης του Κωνσταντίνου Τσαγκογιάννη, κατά της με αριθμ. πρωτ. 73911/5532/21-08-2012 Διακήρυξης που αφορά τον ανοιχτό διαγωνισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 μέχρι την 31-12-2013.
2.    Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείου (Νομός Ιωαννίνων) για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας του.
3.    Κατακύρωση των αποτελεσμάτων των πρόχειρων διαγωνισμών για την ανάδειξη των αναδόχων για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού, για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2012-2013.
4.    Απόφαση επί της από 10-09-2012 ένστασης της εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με  Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά του σχεδίου του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), το οποίο συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και υπογράφηκε από την ανάδοχο εταιρεία με επιφύλαξη την 06-09-2012.
5.    Απόφαση επί της από 10-09-2012 ένστασης της εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην 43η Επαρχιακή Οδό Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
6.    Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο του Ολοκαυτώματος των Λυγκιάδων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
7.    Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Θεοδώρας Καλογιάννη στην Αθήνα από 26 έως 28-09-2012 με σκοπό την υποβολή φακέλου πρότασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το έργο: «Ορεινό ενεργειακό χωριό» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
8.    Έγκριση μετακίνησης του Χρήστου Τσιρογιάννη, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 26 έως 28-09-2012, για να παρευρεθεί σε συνάντηση-σύσκεψη με ΚΑΠΕ και ΥΠΕΚΑ (ΕΠΕΡΑΑ) για την υποβολή πρότασης: “Ορεινό «ενεργειακό» χωριό στο Αθαμάνιο Άρτας” στο ΕΣΠΑ και έγκριση των σχετικών δαπανών.
9.    Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, από 03 έως 04-10-2012, για την παρακολούθηση σεμιναρίου από την εταιρεία «Open Technology services – OTS», με θέμα «Οικονομική διαχείριση – κύκλωμα εσόδων – κύκλωμα εξόδων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
10.    Έγκριση μετακίνησης του Γεωργίου Μιχαηλίδη, υπαλλήλου του Τμήματος Εποικισμού Αναδασμού της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της εταιρίας SoftCalc Ltd (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ) για την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν από δυσλειτουργία λογισμικού και ηλεκτρονικού υπολογιστή και την εκπαίδευση του ανωτέρω υπαλλήλου, από 02-10-2012 έως 03-10-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
11.    Έγκριση μετακίνησης του Γεωργίου Μιχαηλίδη, υπαλλήλου του Τμήματος Εποικισμού Αναδασμού της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο με θέμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, από 15-10-2012 έως 19-10-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
12.    Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Άρτας, του Αθανάσιου Κούση του  Νικολάου, σπουδαστή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας  και έγκριση των σχετικών δαπανών.
13.    Έγκριση μετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συμμετοχή της Ειδικής Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κας Ζήση Βασιλική, για τη συμμετοχή της στην δεύτερη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG «Ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων» (BIOGAIA) που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 3 Οκτωβρίου 2012.
14.    Έγκριση μετακίνησης του Κων/νου Τζουμάκα, Γεωπόνου της Π.Ε. Άρτας, στην Θεσσαλονίκη, από 2 έως 3 Οκτωβρίου 2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή του στην ημερίδα με θέμα «Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων».
15.    Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
16.    Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ημερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων.
17.    Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών από κατολίσθηση πρανούς τμήματος της 5ης επαρχιακής οδού μεταξύ Αγιάς - Πέρδικας», αναδόχου εταιρείας «Στίβος – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε.».
18.    Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-09-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην περιοχή Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 290.000,00 με ΦΠΑ.
19.    Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας μελών της ομάδας έργου του συγχρηματοδοτούμενου έργου MED 2007/2013/CYCLO, στην περιφέρεια Marche (Chiarravalle-Ancona) στην Ιταλία από 15 έως 17 Οκτωβρίου 2012, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και την τελική συνάντηση των εταίρων του έργου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
20.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
21.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 86326/3640/26-09-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
22.   Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωμά, στην Αθήνα, από 30-09-2012 έως 04-10-2012 προκειμένου να παραβρεθεί σε προγραμματισμένα ραντεβού στα Υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και έγκριση των σχετικών δαπανών.