Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει  τους ενδιαφερομένους ότι, στις 27/07/2016  εξουσιοδότησε τον κινητό Σταθμό Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) με την επωνυμία ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που εδρεύει στην οδό Τέρμα Λεωνίδα στην Ελεούσα Ιωαννίνων με τηλέφωνο επικοινωνίας 2651063081 και Αριθμό Μητρώου 048, για την εκτέλεση επιθεωρήσεων Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η υπ'αριθ. Ε8 1831/39763/07-04-2015 Υπουργική Απόφαση “Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης” όπως ισχύει.

Επιπλέον, μέχρι τη σύνταξη του παρόντος, στην ιστοσελίδα “psekastika.minagric.gr” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχουν αναρτηθεί 22 εξουσιοδοτημένοι Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να έρθουν σε επικοινωνία για την αντίστοιχη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι από το νόμο 4036/2012, έχει γίνει υποχρεωτική η επιθεώρηση όλων των εν χρήσει ψεκαστικών αγρού και νεφελοψεκαστήρων, με καταληκτική ημερομηνία πρώτης επιθεώρησης την 26/11/2016.

Οι ιδιοκτήτες των Ψεκαστήρων Αυλού (ή αλλιώς Μάνικας ή Πιστόλι) δεν υποχρεούνται να επιθεωρήσουν τον εξοπλισμό τους (σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22 του ν.4036/2012), αλλά είναι υποχρεωμένοι να καταγράψουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό στο Μητρώο που διατηρεί η Υπηρεσία μας ή η αντίστοιχη Υπηρεσία των Π.Ε. Πρεβέζης, Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, στο τηλέφωνο 26513 64479 (κα Σταυράτη Αγγελική).

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας