Sidebar

Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020»  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020»  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001, με CPV: 4525900045233142-6 – «Εργασίες επισκευής οδών», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 60.000€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 14 -07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Κατάθεση σφραγισμένων προσφορών στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (Γρ. 358)

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.