Sidebar

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016,  για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση   στη θέση '' Κεφαλόβρυσο'' έως τον οικισμό της Τ.Κ Μανολιάσας», προϋπολογισμού 140.000,00 € με τον Φ.Π.Α., με CPV: 44161200-8 «Σωλήνες ύδρευσης», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 112.900,34 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

Ως  καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Αυγούστου 2020, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7η Αυγούστου 2020, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο θα «φορτωθεί» από το συνημμένο αρχείο XML που παρέχουμε (ως επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου  ΤΕΥΔ). Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της διαδικτυακής πύλης.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.