Sidebar

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου , προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016,όπως ισχύει   για την ανάθεση του έργου: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής  Νικολιτσίου Πρέβεζας  », προϋπολογισμού 74.400,00 € με τον Φ.Π.Α., με  CPV: 45233141-9 «Εργασίες συντήρησης οδών», και κωδικός NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΑΣ με προϋπολογισμό 59.971,53 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) .

Ως  καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2022, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η Οκτωβρίου 2022, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.