Sidebar

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


∆ιαδικασίας διαπραγµάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το σχολικό έτος 2014-2015 συνολικού προϋπολογισµού 43.275,98 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου διενεργεί διαπραγµάτευση, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη µίσθωση κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Ιωαννίνων από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, όπως φαίνεται στο συνηµµένο τµήµα του παραρτήµατος της παρούσας, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 43.275,98€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαιώµατος προαίρεσης 20%, σύµφωνα µε την µε αριθµ. 35/1509/06-11-2014 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής.

Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., µέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ' αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013).

Η διαπραγµάτευση θα διεξαχθεί στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Τµήµα προµηθειών - γραφείο 232 – 1ος όροφος) και η ηµεροµηνία διεξαγωγής του, καθώς και λήξης υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, είναι η 11 του µηνός Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.
Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν, µέχρι την ηµέρα και ώρα λήξης της διαπραγµάτευσης, το σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.


Σχετικό αρχείο

Αναλυτική ανακοίνωση-πρόσκληση: Λήψη αρχείου