Sidebar

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου διακηρύσσει τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», με προϋπολογισμό 20.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 16.259,16 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).


Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Οικονομική Προσφορά: Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η δωρεάν προμήθεια του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς που χορηγείται αποκλειστικά από την Περιφέρεια Ηπείρου - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (γρ. 357) σύμφωνα με την Διακήρυξη μέχρι 11-09-2014.

Τεύχη Δημοπράτησης: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά τευχών δημοπράτησης. Τα τεύχη Βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και είναι ελεύθερη η ανάγνωση και η ανάκτησή τους.

Βρείτε την διακήρυξη εδώ.