Sidebar

            Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου διενεργεί ανοιχτό (τακτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης), για την ανάδειξη προμηθευτών 264.400 Λίτρων Καυσίμων κίνησης και 2.562.450 Λίτρων Πετρελαίου θέρμανσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται, ανά υπηρεσία, στο Παράρτημα Α΄ της σχετικής διακήρυξης, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ιδρυμάτων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 μέχρι την 31-12-2013, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 3.113.613,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, οικονομικού έτους 2013.

                Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα προμηθειών - γραφείο 232 – 1ος όροφος) και η ημερομηνία διεξαγωγής του, καθώς και λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, είναι η 03η του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

            Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλουν προσφορές για μέρος ή για το σύνολο των κατηγοριών πετρελαιοειδών, καταθέτοντας και την αντίστοιχη εγγυητική συμμετοχής (ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της κατηγορίας, με Φ.Π.Α.,), ωστόσο οι προσφορές θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να περιλαμβάνουν το σύνολο των περιγραφόμενων, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της Διακήρυξης, Ν.Π.Δ.Δ., κατά κατηγορία πετρελαιοειδών. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά), οι οποίες καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των Κρατικών Διυλιστηρίων.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, από 01-01-2013 μέχρι την 31-12-2013, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, στις αποθήκες των υπηρεσιών, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών από την ειδοποίηση, για τα καύσιμα θέρμανσης.

            Η παράδοση των καυσίμων, για την κίνηση των αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. και των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων, θα γίνεται από τα πρατήρια του προμηθευτή.

       Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που τυχόν κληθούν και αποδεχθούν να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους. Γλώσσα προσφορών η ελληνική. Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνεται από πιστώσεις των ενδιαφερομένων υπηρεσιών, με χρηματικά εντάλματα, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το Ν. 2198/94. Σε ότι αφορά την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

     Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή της διακήρυξης, περίληψη της οποίας απεστάλη, για δημοσίευση, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 21/08/2012, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου [Γραφ. 232 του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 452 21 Ιωάννινα], τις εργάσιμες ώρες και στο τηλέφωνο 26510 87 232 - Πληροφορίες : Ιωάννης Τσεπέλης – Αλεξάνδρα Μαυριά ή στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και στη διεύθυνση www.php.gov.gr.

Αναλυτική διακήρυξη (λήψη αρχείου)