Sidebar

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της προκήρυξης για το Έργο:
«Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and SustainableHunting» µε το ακρωνύµιο «ThiroPedia»
(αριθµός προκήρυξης 1/ 24-1-2014)