Sidebar

 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου διακηρύσσει τη με ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Eγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στο Τ.Δ Αρίστης του δήμου Ζαγορίου», με προϋπολογισμό 52.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 40.266,26 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη.   Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Οικονομική Προσφορά: Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στον ανοιχτό διαγωνισμό είναι η δωρεάν προμήθεια του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς που χορηγείται αποκλειστικά από την Περιφέρεια Ηπείρου  - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (γρ. 357) σύμφωνα με την Διακήρυξη, μέχρι 25-09-2014.

Τεύχη Δημοπράτησης: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά τευχών δημοπράτησης. Τα τεύχη Βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και είναι ελεύθερη η ανάγνωση και η ανάκτησή τους.

 

Βρείτε την διακήρυξη εδώ.