Sidebar

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το σχολικό έτος 2014-2015 συνολικού προϋπολογισµού 115.225,42 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

  Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη µίσθωση κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Ιωαννίνων από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, όπως φαίνεται στο συνηµµένο τµήµα (οµάδες) του παραρτήµατος Α της παρούσας, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 115.225,42€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαιώµατος προαίρεσης 20%, σύµφωνα µε την µε αριθµ. 31/1343/02-10-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων  Ο.Τ.Α., µέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013).

  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήµα προµηθειών - γραφείο 232 – 1ος όροφος) και η ηµεροµηνία διεξαγωγής του τη 10η του µηνός Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.  Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν, µέχρι την ηµέρα και ώρα λήξης του διαγωνισµού, το σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Σχετικό έγγραφο

Αναλυτική ανακοίνωση-πρόσκληση: Λήψη αρχείου