Sidebar

Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου διενεργεί διαπραγµάτευση, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη µίσθωση κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Ιωαννίνων από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, όπως φαίνεται στo συνηµµένο τµήµα του παραρτήµατος της παρούσας, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 44.040,17€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαιώµατος προαίρεσης 20%.
Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., µέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013).
Η διαπραγµάτευση θα διεξαχθεί στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Τµήµα προµηθειών - γραφείο 232 – 1ος όροφος) και η ηµεροµηνία διεξαγωγής του, καθώς και λήξης υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, είναι η 15 του µηνός Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.
Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν, µέχρι την ηµέρα και ώρα λήξης της διαπραγµάτευσης, το σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Σχετικό έγγραφο

Αναλυτική ανακοίνωση - πρόσκληση: Λήψη αρχείου

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου διενεργεί διαπραγµάτευ- ση, µε  σφραγισµένες προσφορές και µε  κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,  για τη µίσθωση κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά  µαθητών  Πρωτοβάθµιας  και ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης του Νοµού Ιωαννίνων από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντί- στροφα, όπως φαίνεται στo συνηµµένο τµήµα του παραρτήµατος της παρούσας, προϋπο- λογιζόµενης δαπάνης 44.040,17€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαιώµατος προαίρεσης 20%.

Πηγή  χρηµατοδότησης  της  µεταφοράς  των  µαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτερο- βάθµιων Ο.Τ.Α., µέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα  Ιωαννίνων,  αποκλειστικά  για  το  σκοπό  αυτό  (άρθρο  8  της  Κ.Υ.Α.  υπ’  αριθµ.

24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013).

 

 

Η διαπραγµάτευση θα διεξαχθεί στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Τµήµα  προµηθειών - γραφείο 232 1ος όροφος) και η ηµεροµηνία  διεξαγωγής του, κα- θώς  και  λήξης  υποβολής  των  αιτήσεων  συµµετοχής,  είναι  η  15  του  µηνός  Οκτωβρίου

2014, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.