Sidebar

            Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια υλικών, απαραίτητων για την κατασκευή στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων, στο δήμο Μετσόβου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 €, από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, έως την Τρίτη 18/11/2014 και ώρα 10:00 π.μ.

            Στην προσφερθείσα τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η συναρμολόγηση όλων των τμημάτων, ώστε να δημιουργηθούν τα αναφερόμενα, στο Τιμολόγιο της μελέτης, τεμάχια, στον τόπο του έργου των υλικών, με δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου. Οι ποσότητες είναι ανάλογες με την αλληλοκάλυψη και τη φύρα του κάθε υλικού, που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου.

            Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή των τευχών της Διακήρυξης, μαζί με τη σχετική μελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός, τιμολόγιο), η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Ε. / Περιφέρειας Ηπείρου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ώρες, στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και στο τηλέφωνο 26510 87 333 – Πληροφορίες: Νάκος Αργύρης, για πληροφορίες τεχνικής φύσεως.

Σχετικό έγγραφο:

Αναλυτική προκήρυξη: Λήψη αρχείου