Κυρ16122018

Ενημέρωση:Παρ, 14 Δεκ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Νομική Υπηρεσία

Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας εκπροσωπεί την περιφερειακή ενότητα ενώπιον των δικαστικών και των διοικητικών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255, παρ. 4 του ν. 3852/2010, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου.

Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

Το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας εκπροσωπεί την περιφερειακή ενότητα ενώπιον των δικαστικών και των διοικητικών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255, παρ. 4 του ν. 3852/2010, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου.

Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

Το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας εκπροσωπεί την περιφερειακή ενότητα ενώπιον των δικαστικών και των διοικητικών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255, παρ. 4 του ν. 3852/2010, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου.

Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου είναι αρμόδια ιδίως για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες, καθώς και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές.

Ειδικότερα, στη Νομική Υπηρεσία υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες:

 

α. Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας.

 

β. Η διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Περιφέρειας.

 

γ. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή από τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες

 

ή τους γενικούς διευθυντές, στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τους.