Πεμ29062017

Ενημέρωση:Πεμ, 29 Ιουν 2017 9am

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας.