Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση Κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Ιωαννίνων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση Κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Ιωαννίνων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015: pdf

Αίτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου: doc