Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Η κοινωφελής εταιρεία «Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου» προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας συντήρησης-επισκευής των οδών πρόσβασης στο Άνω Κτήμα της Αναγνωστοπουλείου Γεωργικής Σχολής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η κοινωφελής εταιρεία «Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου» προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας συντήρησης-επισκευής των οδών πρόσβασης στο Άνω Κτήμα της Αναγνωστοπουλείου Γεωργικής Σχολής Κόνιτσας, προϋπολογισμού           € 17.397,62 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας, αφού πρώτα επισκεφθούν την περιοχή και ενημερωθούν πλήρως για τις απαιτήσεις της, να καταθέσουν την προσφορά τους σε ειδικό έντυπο και σε ειδικό φάκελο που θα παραλάβουν δωρεάν από την εταιρεία στα γραφεία της στο Άνω Κτήμα της Γεωργικής Σχολής (περιοχή Αϊ-Γιάννης/Γραβίτσα) στην Κόνιτσα, τις εργάσιμες ημέρες από 10,00 μέχρι 11,00 πμ.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρείας το αργότερο μέχρι τις 11,00 πμ της Παρασκευής, 10 Μαρτίου 2017.

Εκ της κοινωφελούς εταιρείας