Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

php

Διευκρίνιση πρόχειρου Διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Ιωαννίνων

Διευκρίνιση επί της υπ΄ αριθ. 97425/6826/26-10-2016 Διακήρυξης Διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Ιωαννίνων

Σχετικά με την ανωτέρω διακήρυξη και μετά από αίτημα ενδιαφερόμενου, σας ενημερώνουμε ότι οι σημερινές αξίες των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Ιωαννίνων είναι αυτές που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.

Συνημμένα: 1 (ένας) Πίνακας

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Αλέξανδρος Καχριμάνης

Πρακτικό 4/29-7-2016 της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Δείτε εδώ το Πρακτικό 4/29-7-2016 της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.