Παρ19072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

php

Ανακοίνωση «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Ιωαννίνων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H Πρόεδρος της Επιτροπής ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 4.000.878,54 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Ανακοινώνει στους διαγωνιζόμενους το εξής:

Αντίγραφο των Πρακτικών χορηγείται στους διαγωνιζόμενους στο γραφείο 232 (1ος όροφος) της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, κατά τις ώρες 07.30’ έως 14.30’, τηλ.: 26510-87232.

 

Ιωάννινα, 04 Ιουνίου 2014

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Μπακοπούλου Ευγενία

Δημοπρασία «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού Ασβεστοχώρι - Μάρμαρα»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας ιωαννίνωντη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού Ασβεστοχώρι - Μάρμαρα», με προϋπολογισμό 110.000,00 ΕΥΡΩ.  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 20η Μαϊου 2014 ημέρα Τρίτη.   Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του ΚΔΕ

Βρείτε την πλήρη δημοπρασία εδώ.

Καλλιεργητικό πλάνο Περιφέρειας Ηπείρου

Το ερώτημα «τι να καλλιεργήσω» διατυπώνεται όλο και πιο συχνά και έντονα από συμπολίτες που προσπαθούν μέσα από την αγροτική παραγωγή να αποκτήσουν ένα πρόσθετο ή και ένα βασικό εισόδημα. Επιπλέον, το ερώτημα αυτό ακούγεται δυνατά και από ενεργούς αγρότες που βλέπουν το γεωργικό εισόδημά τους να συρρικνώνεται συνεχώς. Με δεδομένο ότι πολλές εκτάσεις παραμένουν ακαλλιέργητες, οι νέες καλλιέργειες μπορεί να αποτελέσουν καλή λύση ώστε να αξιοποιηθούν ακόμη και τα άγονα, ορεινά και ημιορεινά χωράφια.

Μεταφορτώστε (download) στον Η/Υ σας το ακόλουθο αρχείο pdf:

pdfΚαλλιεργητικό πλάνο

Η Περιφέρεια Ηπείρου θέτει από σήμερα σε διαβούλευση το "Καλλιεργητικό πλάνο" της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου φορείς, πρόσωπα και κοινωνικές ομάδες να μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σχόλια ή παρατηρήσεις στην ακόλουθη φόρμα:

Φόρμα καταγραφής
Επίθετο
Παρακαλώ, εισάγετε το επίθετό σας ...
Όνομα
Παρακαλώ, εισάγετε το όνομά σας ...
Τηλέφωνο
Παρακαλώ, εισάγετε το τηλέφωνό σας ...
Email
Παρακαλώ, εισάγετε το email σας...
Προτάσεις & σχόλια
Άκυρο Εισαγωγή

 

Επικοινωνία στο e-mail: k.tzoumakas@php.gov.gr