Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

php

Δημοπρασία «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Καρίτσας», με προϋπολογισμό 34.800,00 ΕΥΡΩ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Καρίτσας», με προϋπολογισμό 34.800,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 27.978,49 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 24η Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Οικονομική Προσφορά: Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η δωρεάν προμήθεια του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς που χορηγείται αποκλειστικά από την Περιφέρεια Ηπείρου - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (γρ. 357) σύμφωνα με την Διακήρυξη.

Τεύχη Δημοπράτησης: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά τευχών δημοπράτησης. Τα τεύχη Βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και είναι ελεύθερη η ανάγνωση και η ανάκτησή τους.

Βρείτε την διακήρυξη εδώ.

Ανακοίνωση «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Ιωαννίνων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H Πρόεδρος της Επιτροπής ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 4.000.878,54 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Ανακοινώνει στους διαγωνιζόμενους το εξής:

Αντίγραφο των Πρακτικών χορηγείται στους διαγωνιζόμενους στο γραφείο 232 (1ος όροφος) της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, κατά τις ώρες 07.30’ έως 14.30’, τηλ.: 26510-87232.

 

Ιωάννινα, 04 Ιουνίου 2014

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Μπακοπούλου Ευγενία

Δημοπρασία «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού Ασβεστοχώρι - Μάρμαρα»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας ιωαννίνωντη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού Ασβεστοχώρι - Μάρμαρα», με προϋπολογισμό 110.000,00 ΕΥΡΩ.  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 20η Μαϊου 2014 ημέρα Τρίτη.   Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του ΚΔΕ

Βρείτε την πλήρη δημοπρασία εδώ.

Καλλιεργητικό πλάνο Περιφέρειας Ηπείρου

Το ερώτημα «τι να καλλιεργήσω» διατυπώνεται όλο και πιο συχνά και έντονα από συμπολίτες που προσπαθούν μέσα από την αγροτική παραγωγή να αποκτήσουν ένα πρόσθετο ή και ένα βασικό εισόδημα. Επιπλέον, το ερώτημα αυτό ακούγεται δυνατά και από ενεργούς αγρότες που βλέπουν το γεωργικό εισόδημά τους να συρρικνώνεται συνεχώς. Με δεδομένο ότι πολλές εκτάσεις παραμένουν ακαλλιέργητες, οι νέες καλλιέργειες μπορεί να αποτελέσουν καλή λύση ώστε να αξιοποιηθούν ακόμη και τα άγονα, ορεινά και ημιορεινά χωράφια.

Μεταφορτώστε (download) στον Η/Υ σας το ακόλουθο αρχείο pdf:

pdfΚαλλιεργητικό πλάνο

Η Περιφέρεια Ηπείρου θέτει από σήμερα σε διαβούλευση το "Καλλιεργητικό πλάνο" της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου φορείς, πρόσωπα και κοινωνικές ομάδες να μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σχόλια ή παρατηρήσεις στην ακόλουθη φόρμα:

Φόρμα καταγραφής
Επίθετο
Παρακαλώ, εισάγετε το επίθετό σας ...
Όνομα
Παρακαλώ, εισάγετε το όνομά σας ...
Τηλέφωνο
Παρακαλώ, εισάγετε το τηλέφωνό σας ...
Email
Παρακαλώ, εισάγετε το email σας...
Προτάσεις & σχόλια
Άκυρο Εισαγωγή

 

Επικοινωνία στο e-mail: k.tzoumakas@php.gov.gr