Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Παράταση για την αποκατάσταση αστών προσφύγων

Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου γνωστοποιείται ότι, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄/2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

Στις παραγράφους α, β, γ, δ και ε του άρθρου 19 του Νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις στεγαστικής αποκατάστασης αστών προσφύγων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 19 παρατείνουν για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του Νόμου τις προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών για την τακτοποίηση εκκρεμών υποθέσεων, σύμφωνα με τα ανά παράγραφο οριζόμενα.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Κοινωνικής Αρωγής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, (Διοικητήριο), γραφείο 128, τηλέφωνο 2651087132.