Τρι22102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ΗΣ /12-02-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρακτικό αποφάσεις  της 2ης/12-02-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής |Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η. πρακτικο_2ο.2019.zip