Δευ21102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Περιφερειακό Συμβούλιο

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 35

Απόφαση 35:Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.pdf apofasi35.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 34

Απόφαση 34:Απόφαση άρσης απαλλοτροίωσης ενδιαφέροντος Π.Ε. Θεσπρωτίαςpdf apofasi34.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 32

Απόφαση 32: Συμπλήρωση της αριθμ. 2/7/31-1-2011 απόφασης Π.Σ. αναφορικά με τη θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Άρταςpdf apofasi32.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 31

Απόφαση 31:Κατάργηση του ειδικού λογαριασμού ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση και άνοιγμα νέου Προνοιακού λογαριασμού στην Π.Ε. Άρταςpdf apofasi31.pdf

9η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 6.4.2011

Πρακτικό και αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου pdf praktiko9.pdf

8η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 31.3.2011

Απόφαση  8ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιότητας Π.Σ. στην Οικονομική Επιτροπή doc praktiko8proypologismos.doc