Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.Στο εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνονται προς έλεγχο ποταμοί, λίμνες, τάφροι, πηγές καθώς και συλλογικά αρδευτικά δίκτυα. Τα δείγματα αποστέλλονται στο Εδαφοϋδρολογικό Εργαστήριο του Υπουργείου για περαιτέρω ανάλυσή τους.

Οι μετρήσεις που αναγράφονται στους πίνακες γίνονται με φορητά όργανα της Περιφέρειας Ηπείρου και διατηρούμε κάθε επιφύλαξη ως προς την σύμπτωση των τιμών σε σχέση με τα εργαστηριακά αποτελέσματα του Υπουργείου, τα οποία ανακοινώνονται πολύ μεταγενέστερα στην ιστοσελίδα του. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση, εκτός των περιπτώσεων 9,10,12,13 που πραγματοποιούνται εποχιακά, (Μάιος - Σεπτέμβριος). Οι τιμές θερμοκρασίας αέρα και νερού που αναγράφονται στον πίνακα είναι οι μετρούμενες θερμοκρασίες την ημέρα και ώρα της δειγματοληψίας.

Δελτία δειγματοληψίας της Π.Ε. Ιωαννίνων:

     
Σεπτέμβριος 2021   pdfpdf
Αύγουστος 2021   pdfpdf
Ιούλιος 2021  

pdfpdf (updated)

Ιούνιος 2021   pdfpdf
Μάιος 2021   pdfpdf
Απρίλιος 2021   pdfpdf
Μάρτιος 2021   pdfpdf
Φεβρουάριος 2021   pdfpdf
Ιανουάριος 2021   pdfpdf

Δεκέμβριος 2020   pdfpdf
Νοέμβριος 2020      pdfpdf
Οκτώβριος 2020   pdfpdf
Σεπτέμβριος 2020   pdfpdf
Αύγουστος 2020   pdfpdf

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους επιστημονικούς υπευθύνους των δειγματοληψιών:

Περιφέρεια Ηπείρου
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας | Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων
Ηλίας Μάνης & Χρήστος Παππάς | τηλ.: 26513-64109 | e-mail: i.manis@php.gov.gr, x.pappas@php.gov.gr.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας