Τετ16102019

Ενημέρωση:Τετ, 16 Οκτ 2019 9am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός διαγωνισμός «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021 (ΕΩΣ 31-08-2021) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:88425/6164/12-06-2019

Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 71182

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

4/7/2019: βρείτε "Διευκρινίσεις στους πίνακες δρομολογίων (Ομάδες Δρομολογίων) της διακήρυξης μεταφοράς μαθητών σχολ. ετών 2019-2021" εδώ.

5/7/2019: βρείτε "Διευκρινίσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων Διακήρυξης ΗΔ 71182 για μεταφορά μαθητών" εδώ.

10/7/2019: βρείτε "Συμπληρωματικές διευκρινήσεις πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών" εδώ.

13/7/2019: βρείτε "2 Διευκρινίσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων Διακήρυξης ΗΔ 71182 για μεταφορά μαθητών" εδώ.