Σαβ19102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αίτηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, Ιωάννης Γκανιάτσας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 1306/Β΄/16-9-2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης με αρ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 ΦΕΚ 2684/Β’/29-8-2016)

Η Εταιρία ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με έδρα στην οδό Μακρυγιάννη 11, Ιωάννινα με ΑΦΜ 997907813 ΔΟΥ Ιωαννίνων με νόμιμο εκπρόσωπο τον Ιωάννη Γκανιάτσα, υπέβαλλε στις 2/9/2019 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου την με αρ. πρωτ. 3184 αίτηση για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (Πλατεία Πύρρου 1, ΤΚ 45221 Ιωάννινα) εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.