Δημοσίευση  απόφασης κατάρτισης οριστικού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 82  «Πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II»

Ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά  στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr), από 03.09.2021 έως και 16.09.2021.

Επισημαίνεται ότι οι υποβληθείσες ενστάσεις εως και 02.09.2021 θα πρέπει να ακυρωθούν με ευθύνη του επενδυτή και να υποβληθούν εκ νέου εντός των παραπάνω προθεσμιών για να είναι δυνατή η εξέταση τους από την αρμόδια επιτροπή.

Βρείτε την απόφαση εδώ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας