Sidebar

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ης/27-6-2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν  αριθμό απόφασης  από 27 έως και 30,  έτους 2022: 

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού – αποφάσεων της7ης/24-5-2022, τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ομόφωνη Επικύρωση

Θέμα 2ο: Έγκριση 2ης  τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2022 

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη 2η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Π.Η., έτους 2022, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή (αριθμ. απόφ. 8/27/27-6 2022)

Θέμα 3ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη 2η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφ.8/28/27-6-2022)

Θέμα 4ο: Χορήγηση άδειας πλεύσης για τουριστική ξενάγηση στον ποταμό Αχέροντα στο σκάφος με το διακριτικό όνομα «ΙΡΙΣ», πλοιοκτησίας Χρήστου Τσάτση του Καλίννικου.

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα τη χορήγηση άδειας πλεύσης για τουριστική ξενάγηση στον ποταμό Αχέροντα στο σκάφος με το διακριτικό όνομα «ΙΡΙΣ», πλοιοκτησίας Χρήστου Τσάτση του Καλίννικου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό της γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρ. 8β του Ν 3190/2003 (αριθμ. απόφ. 8/29/27-6-2022)

Θέμα 5ο: Συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα της ΑΕΝ Πρέβεζας

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε την έκδοση κοινού ψηφίσματος για τη στήριξη της Σχολής ΑΕΝ Πρέβεζας, σε θέματα κτιριακής-ενεργειακής αναβάθμισης, σίτισης-στέγασης, επαρκούς στελέχωσης σε εκπαιδευτικό προσωπικό, κ.λπ. (αριθμ. απόφ. 8/30/27-6-2022)

                                                                                                                            

                                                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ