Sidebar

Την 26-01-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.      Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2022 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.  Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-10-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δρυόφυτου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

3.      Έγκριση του από 18-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απομάκρυνση ελλενίτ από τα παλιά κτίρια (Κάστρο Αγίου Ανδρέα Πρέβεζας) για τις ανάγκες του Διοικητηρίου Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 103.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων» αναδόχου «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», μέχρι την 31-08-2023.

5.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», αναδόχου Κωνσταντίνου Γκεσούλη, μέχρι την 31-06-2023.

6.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)» αναδόχου ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ, μέχρι την 28-07-2023.

7.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2023.

8.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την επισκευή μονάδων της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου.

9.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου ΕΟ Ιωαννίνων – Άρτας με το στρατόπεδο Βελισσαρίου.

10.      Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βίτσας», προϋπολογισμού € 79.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

11.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός πρανών επαρχιακού δικτύου από Χίνκα Πολυγύρου έως τα όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».

12.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και διευθέτηση όμβριων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου και παρόδιων αυτού στα όρια της Τύμφης (παροχή υπηρεσιών)».

13.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επισκευής τάφρων και τεχνικών έργων στο επαρχιακό δίκτυο του Ν. Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

14.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες κατασκευής τάφρων και στραγγιστιρίων για την προστασία κατοικιών στο Δ.Δ. Μουκοβίνας (παροχή υπηρεσιών)».

15.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και αποκατάσταση τεχνικών για την διευθετημένη ροή των όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου και στα όρια με το εθνικό δίκτυο της Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».

16.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός τάφρων και διευθέτηση όμβριων από Δ.Δ. Χρυσοβίτσας έως Πολιτσές (παροχή υπηρεσιών)».

17.      Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2023.

18.      Έγκριση του 2ου/19-01-2023 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 6 «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού – Τμήματα 3, 5, 6, 7, 8 και 9», προϋπολογισμού € 176.174,96 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

19.      Έγκριση του Πρακτικού 7/18-01-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 16.740.057,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

20.      Έγκριση των όρων της δεύτερης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 444.958,28 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

21.       Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια των παραδοτέων 3.1.2 “Ενεργειακές παρεμβάσεις στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΖΠΑ)” και 3.1.3 “Παρακολούθηση των ενεργειακών παρεμβάσεων στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΖΠΑ)”», προϋπολογισμού € 206.500,00 με ΦΠΑ, του έργου "G.A.M.E.SGreece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students", του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020 και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης.

22.       Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών  για την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», προϋπολογισμού € 92.522,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

23.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδρομή παροχής υπηρεσιών της Ελληνικό Κτηματολόγιο (υπηρεσίες HEPOS) για δώδεκα (12) μήνες έτους 2023, για την εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων των υπαλλήλων του Τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου.

24.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη συμμετοχή της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών AREPO.

25.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στην έκθεση «Zootechnia 2023», που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 02-05/02/2023.

26.       Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της αριθμ. κατ. 3646/2021 αίτησης ακύρωσης της εταιρείας «MOKAAL Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» (δ.τ. MOKAAL).

27.       Έγκριση πινάκων δρομολογίων με χρήση ιδιωτών για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

28.       Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 9337/398/20-01-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (καταπτώσεις-κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις δένδρων, κλπ.), προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

29.       Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9747/429/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/20-01-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

30.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 785/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

31.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

32.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην  Διεθνή  Έκθεση Τροφίμων GULFOOD 2023  (κόστος ενοικίασης εκθετηρίου, κατασκευή  περιπτέρου για έξι (6) εκθέτες,  κ.λ.π.) η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι το διάστημα 20-24 Φεβρουαρίου 2023.

33.       Έγκριση των όρων της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας (άγονων δρομολογίων της 1ης  Πρόσκλησης), για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 296.014,57 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

34.       Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.

35.       Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή νέας γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», προϋπολογισμού 320.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

36.       Έγκριση του από 23-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 1: «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Γλυκής (Αχέροντα - Γλυκής)», προϋπολογισμού 546.840,00 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Γλυκής (Αχέροντα - Γλυκής)» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022102676 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)  2014-2020 της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

37.       Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

38.       Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2023.

39.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλου.

40.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην συνδιοργάνωση, με την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, του 19ου Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών, που θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Φεβρουαρίου 2023 στην Ηγουμενίτσα.

41.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.

42.       Έγκριση των Πρακτικών Ι/19-01-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/19-01-2023 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2023», συνολικού προϋπολογισμού 74.846,40 € με ΦΠΑ.

43.       Έγκριση του Πρακτικού 3/18-01-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν.4412/2016 για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής» προϋπολογισμού € 490.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022041074 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

44.       Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

45.       Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση των Πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και Παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 / ΚΣ Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» και «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και Παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 / ΚΣ Π.Ε. Πρέβεζας με Κωδικό ΟΠΣ 5029481», για το έτος 2023.

46.       Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση της ονομασίας ‘Γαρίδα Αμβρακικού’ και ‘Σαρδέλα Αμβρακικού’ στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 της Π.Ε. Πρέβεζας.