Sidebar

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 26-01-2023 με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4/26-01-2023

Αρ. Απόφασης / Θέμα

134.       Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2022 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

135.       Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-10-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δρυόφυτου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

136.       Έγκριση του από 18-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απομάκρυνση ελλενίτ από τα παλιά κτίρια (Κάστρο Αγίου Ανδρέα Πρέβεζας) για τις ανάγκες του Διοικητηρίου Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 103.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

137.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων» αναδόχου «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», μέχρι την 31-08-2023.

138.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», αναδόχου Κωνσταντίνου Γκεσούλη, μέχρι την 31-06-2023.

139.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)» αναδόχου ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ, μέχρι την 28-07-2023.

140.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2023.

141.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την επισκευή μονάδων της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου.

142.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου ΕΟ Ιωαννίνων – Άρτας με το στρατόπεδο Βελισσαρίου.

143.       Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βίτσας», προϋπολογισμού € 79.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

144.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός πρανών επαρχιακού δικτύου από Χίνκα Πολυγύρου έως τα όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».

145.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και διευθέτηση όμβριων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου και παρόδιων αυτού στα όρια της Τύμφης (παροχή υπηρεσιών)».

146.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επισκευής τάφρων και τεχνικών έργων στο επαρχιακό δίκτυο του Ν. Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

147.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες κατασκευής τάφρων και στραγγιστηρίων για την προστασία κατοικιών στο Δ.Δ. Μουκοβίνας (παροχή υπηρεσιών)».

148.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και αποκατάσταση τεχνικών για την διευθετημένη ροή των όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου και στα όρια με το εθνικό δίκτυο της Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».

149.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός τάφρων και διευθέτηση όμβριων από Δ.Δ. Χρυσοβίτσας έως Πολιτσές (παροχή υπηρεσιών)».

150.       Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2023.

151.       Έγκριση του 2ου/19-01-2023 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 6 «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού – Τμήματα 3, 5, 6, 7, 8 και 9», προϋπολογισμού € 176.174,96 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

152.       Έγκριση του Πρακτικού 7/18-01-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 16.740.057,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

153.       Έγκριση των όρων της δεύτερης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 444.958,28 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

154.       Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια των παραδοτέων 3.1.2 “Ενεργειακές παρεμβάσεις στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΖΠΑ)” και 3.1.3 “Παρακολούθηση των ενεργειακών παρεμβάσεων στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΖΠΑ)”», προϋπολογισμού € 206.500,00 με ΦΠΑ, του έργου "G.A.M.E.SGreece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students", του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020 και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης.

155.       Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών  για την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», προϋπολογισμού € 92.522,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

156.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδρομή παροχής υπηρεσιών της Ελληνικό Κτηματολόγιο (υπηρεσίες HEPOS) για δώδεκα (12) μήνες έτους 2023, για την εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων των υπαλλήλων του Τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου.

157.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη συμμετοχή της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών AREPO.

158.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στην έκθεση «Zootechnia 2023», που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 02-05/02/2023.

159.       Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της αριθμ. κατ. 3646/2021 αίτησης ακύρωσης της εταιρείας «MOKAAL Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» (δ.τ. MOKAAL).

160.       Έγκριση πίνακα δρομολογίου με χρήση ιδιωτών για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

161.       Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 9337/398/20-01-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (καταπτώσεις-κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις δένδρων, κλπ.), προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

162.       Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9747/429/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/20-01-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

163.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 785/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

164.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

165.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην  Διεθνή  Έκθεση Τροφίμων GULFOOD 2023  (κόστος ενοικίασης εκθετηρίου, κατασκευή  περιπτέρου για έξι (6) εκθέτες,  κ.λ.π.) η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι το διάστημα 20-24 Φεβρουαρίου 2023.

166.       Έγκριση των όρων της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας, για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας (άγονων δρομολογίων της 1ης Πρόσκλησης), συνολικού προϋπολογισμού 296.014,57 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

167.       Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.

168.       Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή νέας γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», προϋπολογισμού 320.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

169.       Έγκριση του από 23-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 1: «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Γλυκής (Αχέροντα - Γλυκής)», προϋπολογισμού 546.840,00 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Γλυκής (Αχέροντα - Γλυκής)» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022102676 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)  2014-2020 της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

170.       Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

171.       Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2023.

172.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλων.

173.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην συνδιοργάνωση, με την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, του 19ου Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών, που θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Φεβρουαρίου 2023 στην Ηγουμενίτσα.

174.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.

175.       Έγκριση των Πρακτικών Ι/19-01-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/19-01-2023 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2023», συνολικού προϋπολογισμού 74.846,40 € με ΦΠΑ.

176.       Έγκριση του Πρακτικού 3/18-01-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν.4412/2016 για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής» προϋπολογισμού € 490.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022041074 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

177.       Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

178.       Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση των Πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και Παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 / ΚΣ Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» και «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και Παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 / ΚΣ Π.Ε. Πρέβεζας με Κωδικό ΟΠΣ 5029481», για το έτος 2023.

179.       Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση της ονομασίας ‘Γαρίδα Αμβρακικού’ και ‘Σαρδέλα Αμβρακικού’ στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 της Π.Ε. Πρέβεζας.

180.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

181.       Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω Κάτω Ζάλογγο», αναδόχου «Γεωτεχνική Μηχανική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 08-08-2023.

182.       Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-10-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Γοργόμυλου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

183.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης για το  ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2023.

184.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο μέσης/χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας στις χ.θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα».

185.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία δημοσιογράφων από τη Γαλλία.

186.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση FOOD EXPO 2023,  που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 18-20/03/2023.

187.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στο Ντουμπάι.

188.       Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση τροφίμων και ποτών FRUIT LOGISTICA 2023, που διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας, το διάστημα 8-10/02/2023.

189.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Ειδικής Συμβούλου της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής και Δημόσιας Υγείας Αρετής Στασινού στο Τελ Αβίβ, το διάστημα 12-16/02/2023 για την έκθεση I.M.T.M. 2023.

190.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκτάκτων εξόδων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου που θα συμμετάσχουν στην έκθεση I.M.T.M. στο Τελ Αβίβ.

191.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Ημερίδας με Θέμα: «Ιωάννινα 19ος αιώνας - α΄ μισό 20ου αι. Αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις της Πόλης», με την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, στις 13/02/2023.

192.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά την εξέταση προδικαστικής προσφυγής της ένωσης οικονομικών φορέων «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε.», κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 203299/20062/23-12-2022 Διακήρυξης της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας» συνολικού προϋπολογισμού 23.600.000,00 € με Φ.Π.Α.

193.       Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-01-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ.

194.       Ε.Η.Δ. Έγκριση πίνακα δρομολογίου με χρήση ιδιωτών για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας.

195.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τοπικών φορέων για την διαμόρφωση στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» Πρέβεζας).

196.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της από 07-10-2022 έφεσης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων κατά της υπ’ αριθμ. 7688/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

197.       Ε.Η.Δ. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 13/25-01-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.».

198.       Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 29/1278/22-09-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και έγκριση έκδοσης απόφασης πολυετούς υποχρέωσης βάσει της σύμβασης σύστασης δικαιώματος  επιφανείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011, επί των διατηρητέων κτισμάτων και του οικοπέδου εντός του Κάστρου Αγίου Ανδρέα στην πόλη της Πρέβεζας.

199.     Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων για τις ανάγκες των εταίρων της Κ.Σ. Π.Ε. Πρέβεζας στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και Παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 / ΚΣ Π.Ε. Πρέβεζας με Κωδικό ΟΠΣ 5029481» σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 της Π.Ε. Πρέβεζας.

200.       Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου κέντρου ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 28-02-2023.

201.     Ε.Η.Δ. Έγκριση των Πρακτικών Ι/25-01-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/25-01-2023 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της πρώτης πρόσκλησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31-12-2024), συνολικού προϋπολογισμού 3.114.240,28 € με Φ.Π.Α.

202.           Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός γέφυρας και εκατέρωθεν αυτής από ξερά πλατάνια στον ποταμό Αρέθωνα στην περιοχή Λάμιζας (παροχή υπηρεσιών)»