Sidebar

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ελαίας Πρέβεζας», με προϋπολογισμό 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 190913

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ελαίας Πρέβεζας», με συνολικό προϋπολογισμό 74.400,00€, με CPV: 45233141-9 «Εργασίες συντήρησης οδών», NUTS: EL541.

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 59.963,79€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Αυγούστου 2022, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11η Αυγούστου 2022, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Ο διαγωνισμός είναι προσβάσιμος από τη διεύθυνση: http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx  κάνοντας αναζήτηση για α/α: 190913. 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.