Sidebar

Η Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» με συνολικό προϋπολογισμό 3.661.904,95 € (με Φ.Π.Α.), με  CPV: 45233120-6 «Έργα οδοποιίας», και κωδικός NUTS: EL541.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 2.953.149,15 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και ΑΕΚΚ) .

Ως  καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Μαΐου 2023 και ώρα 10:30 π.μ..

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.