Δευ14102019

Ενημέρωση:Δευ, 14 Οκτ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

php

Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Υδραυλικών την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Υδραυλικών την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

           Ανακοινώνεται  ότι το  θεωρητικό  μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση της επαγγελματικής  Άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τους υποψηφίους με τα στοιχεία:

Α/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 
 

1

ΣΙΩΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

2

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

3

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΗΔΟΝΗΣ

 

Το πρακτικό μέρος των εξετάσεων θα διεξαχθεί  στα εργαστήρια  των σχολών ΕΠΑΣ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ για όσους από τους παραπάνω  υποψηφίους έχουν επιτύχει στις θεωρητικές εξετάσεις, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο  από τον γραμματέα της εξεταστικής επιτροπής .

Η εξεταστική διαδικασία της θεωρητικής και της πρακτικής εξέτασης προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. Οικ.411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (ΦΕΚ 21Β’) και η εξεταστέα ύλη έχει καθοριστεί  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Κ.Υ.Α. Οικ. 5571/379/ΦΓ9.6.4 (ΦΕΚ 1022/ Β΄/25-04-2013).

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους και να κρατούν νόμιμο στοιχείο ταυτοποίησής τους (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στα Τμήματα Επαγγέλματος των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου ( Ιωάννινα, Πλ. Πύρρου 1Α, ΤΚ 45211, Τηλ.: 2651364163, Τηλεομοιοτυπία: 2651027965,  Δ/νση ηλεκτρον.  ταχυδρομείου: c.georgoulas@php.gov.gr   / Άρτα , Αμβρακίας 23, ΤΚ 47100, Τηλ.: 2681363111, Τηλεομοιοτυπία: 2681075505,  Δ/νση ηλεκτρον.  ταχυδρομείου: ladavou@peartas.gov.gr   / Πρέβεζα, Σπηλιάδου 8, ΤΚ 48100, Τηλ.: 2682360247, Τηλεομοιοτυπία: 2682360249, Δ/νση ηλεκτρον.  Ταχυδρομείου: a.katsaiti@php.gov.gr,   /  Ηγουμενίτσα,  Π. Τσαλδάρη 18, ΤΚ 46100, Τηλ.: 2665099971, Τηλεομοιοτυπία: 2665360174,  Δ/νση ηλεκτρον.  Ταχυδρομείου: a.koritsidis@php.gov.gr

   

Ο γραμματέας  της εξεταστικής επιτροπής

Λυκούδης Εμμανουήλ

Εκλογές

.

Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2019

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2019 

Ανακοινώνεται  ότι η διεξαγωγή των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ , για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για τους υποψηφίους απόκτησης άδειας Ειδικότητας 1ης , θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

Πρακτικές Εξετάσεις για  απόκτηση άδειας Ειδικότητας 1  (Χωματουργικά),

Την  Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

 

Τόπος: εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, στο 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων- Κοζάνης (πρώην ΔΕΣΕ-ΔΕΚΕ)

Καλούνται να συμμετάσχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

 

Α/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

3

ΣΤΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4

ΖΗΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρακτικές Εξετάσεις για  απόκτηση άδειας Ειδικότητας 1  (Χωματουργικά),

Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

 

Τόπος: εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, στο 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων- Κοζάνης (πρώην ΔΕΣΕ-ΔΕΚΕ)

Καλούνται να συμμετάσχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

 

Α/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΦΑΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ

2

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΡΗΣΤΟΣ

3

ΜΠΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

4

ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η εξεταστική διαδικασία έχει καθοριστεί  στην Κ.Υ.Α. Οικ. 10169/639/ΦΓ9.6.4 (ΣΤ)(ΦΕΚ 1983/ Β΄/14-08-2013).

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να κρατούν νόμιμο στοιχείο ταυτοποίησής τους (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στα Τμήματα Επαγγέλματος των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου

( Ιωάννινα, Πλ. Πύρρου 1Α, ΤΚ 45211, Τηλ.: 2651364163, Τηλεομοιοτυπία: 2651027965,  Δ/νση ηλεκτρον.  ταχυδρομείου: c.georgoulas@php.gov.gr   /

Άρτα , Αμβρακίας 23, ΤΚ 47100, Τηλ.: 2681363111, Τηλεομοιοτυπία: 2681075505,  Δ/νση ηλεκτρον.  ταχυδρομείου: ladavou@peartas.gov.gr   /

Πρέβεζα, Σπηλιάδου 8, ΤΚ 48100, Τηλ.: 2682360247, Τηλεομοιοτυπία: 2682360249, Δ/νση ηλεκτρον.  Ταχυδρομείου: a.katsaiti@php.gov.gr,   /

Ηγουμενίτσα,  Π. Τσαλδάρη 18, ΤΚ 46100, Τηλ.: 2665099971, Τηλεομοιοτυπία: 2665360174,  Δ/νση ηλεκτρον.  Ταχυδρομείου: a.koritsidis@php.gov.gr

   

Ο γραμματέας  της εξεταστικής επιτροπής

Λυκούδης  Εμμανουήλ

Σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου Π.Η. για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)

Η διαμόρφωση των στόχων του ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, βασίζεται στους κοινοτικούς και εθνικούς στόχους της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή και στοχεύει σε:

(1) Ανάλυση των αναγκαίων τομεακών πολιτικών,

(2) Διερεύνηση σκοπιμότητας επιμέρους μέτρων και δράσεων προσαρμογής σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο,

(3) Τελική επιλογή μέτρων,

(4) Ιεράρχηση των ενδεικτικά προτεινόμενων μέτρων και δράσεων,

(5) Χρονοπρογραμματισμό,

(6) Διερεύνηση της χρηματοδότησης / υλοποίησης τους και

(7) Εφαρμογή των δεικτών και άλλων εργαλείων παρακολούθησης της εξέλιξης και εφαρμογής των μέτρων προσαρμογής.

Έμφαση στο ΠεΣΠΚΑ Ηπείρου δίνεται σε τομείς που αναγνωρίζονται ως σημαντικοί για την Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα στη γεωργία, στη βιομηχανία της εμπειρίας (Τουρισμός), στις υποδομές μεταφορών, στα δάση και στην ενέργεια.

pdfΥποστηρικτικό κείμενο διαβούλευσης (2η Εργασιών 2018.10.08)

Η διαβούλευση του ΠεΣΠΚΑ και η εξασφάλιση συμμετοχικών διαδικασιών από το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, των παραγωγικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, είναι ουσιαστικοί παράγοντες που εγγυώνται την επιτυχή εφαρμογή του.