• Αγνή Νάκου - Δασούλα με αρμοδιότητα τα θέματα Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Συνοχής και Δημόσιας Υγείας
  • Οδυσσέας Πότσης με αρμοδιότητα τα θέματα Πολιτισμού, Νεολαίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
  • Βασίλειος Γοργόλης με αρμοδιότητα τα θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου
  • Ιωάννης Κατέρης με αρμοδιότητα τα  θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών
  • Μιχαήλ Σπυρέλης με αρμοδιότητα τα θέματα προστατευόμενων περιοχών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, Εξωστρέφειας και Καινοτομίας
  • Αναστασία Σίμου - Τάσιου με αρμοδιότητα τα θέματα οργάνωσης, συντονισμού και επεξεργασίας υποβολής προτάσεων για την προώθηση των τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου
  • Αλκιβιάδης Λάμπρου με αρμοδιότητα τα θέματα Ιχθυοκαλλιεργειών της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 

 

 

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας